Reglement

HUISREGELS SPOOKTOCHT HALLOWEEN BOOMSTEDE

Wij vragen u met klem om niet als clown verkleed te komen. Clowns worden niet toegelaten op de spooktocht en zijn ook niet als figurant in het park te vinden.

 1. Het is verboden om alcohol of verdovende middelen mee te nemen tijdens de tocht. (Het is verboden om tijdens de tocht te roken).
 2. Deelname aan de tocht is geheel op eigen risico.
 3. De tocht wordt gelopen in groepen met een vooraf bepaald aantal personen. Indien u een kleinere groep bent is het mogelijk dat u samengevoegd wordt met een andere groep.
 4. Het is ten strengste verboden de medewerkers van de spooktocht (figuranten en organisatie medewerkers) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de figuranten is niet toegestaan.
 5. Het gebruik van zaklantaarns, het schijnen of maken van beeldmateriaal met mobiele telefoons of andere apparaten is door bezoekers is niet toegestaan.
 6. Tijdens de bloedroute of de spinnenroute kunnen er foto’s door onze fotografen (of door journalisten) worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden op (social) media. Heeft u bezwaar dan moet u zelf ervoor zorgdragen dat u niet wordt gefotografeerd.
 7. Bij deelname geeft u automatisch akkoord met alle voorwaarden en gesteld door Halloween Commissie Boomstede  of de uitvoerende partij. Indien men zich hier niet aan houdt of aanwijzingen van Halloween Commissie Boomstede  of uitvoerende partij niet opvolgt, kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname. 
 8. Alle deelnemende personen dienen 12 jaar of ouder te zijn. Een jongere (-12) deelnemer kan alleen aan de tocht deelnemen onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
 9. Bezoekers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben worden afgeraden om de tocht te lopen.
 10. De bloedroute en de spinnenroute is voor minder invaliden niet mogelijk. De route kunt u maar deels bezoeken.
 11. Halloween Commissie Boomstede  houdt zich niet aansprakelijk voor door bezoekers geleden schade in welke vorm dan ook waaronder opgelopen lichamelijk of psychisch letsel.
 12. Halloween Commissie Boomstede  behoudt zich het recht voor om bezoekers die onder invloed van alcohol of andere verdovende/geestverruimende middelen verkeren deelname aan de tocht te ontzeggen.
 13. Roken is in en nabij gesloten delen van de tocht ten strengste verboden.
 14. Halloween Commissie Boomstede  behoudt zich het recht voor om bezoekers die vóór of tijdens de tocht wanordelijk gedrag vertonen deelname aan de tocht te ontzeggen.
 15. Halloween Commissie Boomstede  behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten bezoekers van de route te verwijderen.
 16. Bezoekers dienen te allen tijde de aangegeven route te blijven volgen. Het is niet toegestaan om zich buiten de route te begeven
 17. Schade veroorzaakt aan zaken en/of personen van Halloween Commissie Boomstede  zal door Halloween Commissie Boomstede  op de aansprakelijke worden verhaald.
 18. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde vertrektijd, 
 19. Halloween Commissie Boomstede  behoudt zich het recht voor om in geval van extreme weersomstandigheden met het oog op de veiligheid van de bezoekers de tocht af te gelasten.
 20. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Halloween Commissie Boomstede .


Met griezelige groeten,
Commissie Halloween Boomstede